Başarılı bir logo tasarımı nasıl olmalı?

Bir firmanın ürün ve hizmetlerinin ya da etkinliklerinin hitap ettiği kitle üzerinde daha etkili olmasını sağlamak ve bu firmanın akılda kalınırlığı ve bilinirliğini artırmak için oldukça önemli etkenlerden biri de logo tasarımıdır.

 

Logo tasarımı, kolay gibi görünse de kurumsal bir kimlik yaratırken aşılması gereken en büyük ve zor eşiklerden biridir. Ancak bugüne kadar başarıyı yakalamış logoların büyük bir çoğunluğunun ortak bir özelliği vardır, sadelik… Sade logolar basit tasarımları sayesinde kolayca akılda kalır ve bu nedenle oldukça yüksek oranlarda güven oluştururlar.

Logo tasarımı, logonun bulunacağı yere göre büyüyüp küçüleceğini hesap ederek yapılmalı ve iyi bir şekilde oranlanmalıdır. Böylelikle hitap edilen kitle bu logoyu bir defterin üzerinde gördüğünde tıpkı bir billboardda görüyormuş gibi tepki vermelidir. Bu nedenle, logo özgün ve akılca kalıcı olmalıdır. Bugüne kadar başarıya ulaşmış logoların neredeyse tamamı sade tasarımlarının yanısıra az renk kullanımları ile de dikkat çekmişlerdir. Bir ya da iki renkten ibaret olan bu logoların amacı kolay algılanmak ve akılda kalıcılığını artırmaktır.

Logo tasarımında kullanılmak üzere seçilen yazı tipleri ve stilleri farklılık gösterebilir ancak her nasıl bir seçim olursa olsun düzenli ve anlaşılabilir olmalıdır. Çünkü bütündeki uyum her zaman insanların ilgisini çeker ve akıllarında kalır.

Ayrıca logonun nerelerde ve nasıl kullanılacağı da tasarım aşamasında detaylıca düşünülmelidir. Eğer bu hesaplamalar yapılmadan logo tasarımı bitirilirse ilerleyen dönemlerde logonun kullanımında sıkıntılar yaşanabilir. Logo farklı yerlerde kullanıldığı zaman kalitesini kaybeder ve kurumsal kimliğin zedelenmesine sebebiyet verir.

Bu yüzden her ne olursa olsun logo tasarımının üzerinde büyük bir ciddiyetle durulmalıdır. Çünkü bir logo, bir firmanın akıllarda bıraktığı ilk izdir. Eğer logonuz profesyonel bir şekilde hazırlanırsa siz de hitap ettiğiniz kitlenin aklında kalır ve onların dikkatlerini çekmeyi başarırsınız. Ancak logonuz titizlikle hazırlanmadıysa ve bir logonun sahip olması gereken özelliklere sahip değilse işinizde ne kadar başarılı ve özgün olursanız olun başarınızı belli bir seviyeden yukarıya çekemezsiniz.

Logo tasarımı, sizin en önemli temsilcinizdir.

Yorumlara kapalı.